انبر بهداشتی جهت برداشت مدفوع از سطوح

۶۱,۵۰۰ تومان

یکی از دغدغه های اصلی افرادی که به نگهداری حیوانات در منزل مبادرت می نمایند دفع ادرار و مدفوع در نقاط مختلف است. انبر استفان پلاست یک وسیله بهداشتی است که به منظور برداشتن مدفوع از سطوح طراحی شده است.

موجود در انبار

مقایسه