بازی فکری طرح دایره با محفظه تشویقی

۴۸,۰۰۰ تومان

بازی فکری طرح دایره با محفظه تشویقی به تقویت و هماهنگی هوش و جسم گربه کمک مینماید. گربه ها با آنکه خیلی بازیگوش هستند میتوانند از طریق بازی فکری به جای هدر دادن این انرژی خود در راستای مفید آن را بسط دهند.

موجود در انبار

مقایسه