برس ماساژ و جمع کننده مو

نظافت از سوی صاحب حیوان، مهمترین عامل در ایجاد کردن ارتباط با حیوانات خانگی است و برای اغلب آنها یک تجربه ی لذت بخش می باشد چون یادآور محبت از سوی مادر در زمان بچگی است.

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

مقایسه