جمع کننده موی حیوانات کارپت

۴۰,۰۰۰ تومان

ایده آل برای خانه و اتومبیل موی حیوان خانگی را از روی مبلمان، فرش و اثاثیه به راحتی جمع می کند با تاثیر سریع

صاف
مقایسه