خمیر مالت گربه دکتر کلادرز

۱۲۵,۰۰۰ تومان

خمیرهای مالت که از مالت و روغن تهیه می شوند به حرکت موهای بلعیده شده در دستگاه گوارش کمک می کند و از تشکیل گلوله های مویی جلوگیری می کند .

موجود در انبار

مقایسه