پوچ گربه بالغ استوزی حاوی بیف

۵,۵۰۰ تومان

پوچ گربه بالغ استوزی حاوی بیف از بهترین و طبیعی ترین مواد سوپ با مواد معدنی و گیاهی برای هضم بیشتر و راحت غذا.

موجود در انبار

مقایسه