بایگانی برچسب: اسکاتیش فولد

گربه نژاد اسکاتیش فولد ؛ مشخصات ظاهری و رفتاری و نیازهای مراقبتی

scottish fold

گربه نژاد اسکاتیش فولد (Scottish Fold)که در سال ۱۹۶۶به عنوان یک نژاد شناخته شده، به دلیل یک جهش ژنی دارای تا خوردگی در غضروف گوش می باشد. این ویژگی قابل توجه باعث شده تا گوش های این گربه به سمت جلو و پایین تا خورده شود. این حالت گوش ها به گربه نژاد اسکاتیش فولد […]