گربه های خیابانی

...

135 دیدگاه

غذای مناسب برای سگ

...

14 دیدگاه

سگ نژاد دوبرمن؛ خصوصیات ظاهری و رفتاری

سگ نژاد دوبرمن Doberman | در ناحیه آپولدا واقع در آلمان ریشه دارد و درسال...

66 دیدگاه

سگ نژاد ژرمن شپرد – ویژگیها و خلق و خو

سگ نژاد ژرمن شپرد ” German Shepherd ” | در بین سگهای گله و مزارع...

3 دیدگاه