برس ماساژ و جمع کننده مو

۳۰,۰۰۰ تومان

نظافت از سوی صاحب حیوان، مهمترین عامل در ایجاد کردن ارتباط با حیوانات خانگی است و برای اغلب آنها یک تجربه ی لذت بخش می باشد چون یادآور محبت از سوی مادر در زمان بچگی است.

پاک کردن
مقایسه