بیلچه مخصوص خاک گربه استفان پلاست

۲۰,۰۰۰ تومان

برای جدا کردن مدفوع گربه از خاک و تمیز کردن آن تولید شده است. بیلچه خاک گربه یک راه سریع، عملی و راحت برای گرفتن زباله های جامد از خاک گربه است.

موجود در انبار

مقایسه