غذای خشک بچه گربه پرشین

۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان

ترکیبات خاص فیبرهای تغذیه ای باعث کاهش احتمال ایجاد گلوله های مو در سیستم گوارشی و بهبود شرایط گوارشی بچه گربه ها میشود

پاک کردن
مقایسه