غذای گربه حساس پروپلن

700,000 تومان

مناسب برای گربه های بالغ حساس به غذا با مشکلات هضم و گوارش حاوی گوشت بره و فاقد مواد نگهدارنده

موجود در انبار

غذای گربه حساس پروپلن
غذای گربه حساس پروپلن

700,000 تومان

مقایسه