پوچ گربه حاوی مرغ Friskies

40,000 تومان

غذای گربه باید بر اساس نیازهای هر گربه و با در نظر گرفتن فعالیت و شرایط بدنی آنها تنظیم شود، آب تمیز و تازه باید همیشه در دسترس حیوان باشد.

موجود در انبار

پوچ گربه حاوی مرغ Friskies
پوچ گربه حاوی مرغ Friskies

40,000 تومان

مقایسه