اسپری استاپر US PET

85,000 تومان

یک اسپری دور کننده سگ و گربه از محیط و مکان هایی است که نمی خواهید آنجا بروند. با اسپری کردن این محصول روی اشیائی که سگ و گربه نباید به آن نزدیک شوند، براحتی می توانید مانع دسترسی آن ها به اشیا و محیط های مورد نظر شوید.

موجود

اسپری استاپر US PET
اسپری استاپر US PET

85,000 تومان

مقایسه