اسپری ضدعفونی کننده نانوبیوساید Nano Bio Cide

75,000 تومان

مناسب برای ضدعفونی کردن محل نگهداری حیوانات است تا باکتری ها، ویروس و قارچ های موجود را از بین ببرد. اسپری ضدعفونی کننده نانوبیوساید هیچگونه عوارض و حساسیتی برای حیوانات خانگی ایجاد نمی کند.

موجود

اسپری ضدعفونی کننده نانوبیوساید Nano Bio Cide
اسپری ضدعفونی کننده نانوبیوساید Nano Bio Cide

75,000 تومان

مقایسه