اسپری ضد کک و کنه برای سگ و گربه

95,000 تومان

یک محصول بیولوژیک است که از عصاره گیاهان گرفته شده و با اسپری کردن بر روی پوست و محیط اطراف، انگل های خارجی، کک و کنه ها از بین میروند. کارکرد آن بسیار سریع است و در 5 هفته اثر گذاری کامل دارد.

موجود

اسپری ضد کک و کنه برای سگ و گربه
اسپری ضد کک و کنه برای سگ و گربه

95,000 تومان

مقایسه