مسواک دوسر مخصوص سگ و گربه

55,000 تومان

طول بلندی دارد که برای دسترسی به نقاط سخت بسیار مناسب است. سر کوچک این مسواک برای تمیز کردن دندان های عقبی و سر بزرگتر برای دندان های جلویی قابل استفاده است.

مسواک دوسر مخصوص سگ و گربه
مسواک دوسر مخصوص سگ و گربه
مقایسه