بایگانی برچسب: maine coon

گربه نژاد مین کون مشخصات ظاهری و ویژگیهای رفتاری

گربه نژاد مین کون

تاریخچه گربه نژاد مین کون Maine coon اگرچه امروزه گربه نژاد مین کون (Maine Coon) را به عنوان یکی از قدیمی ترین نژادهای طبیعی در شمال آمریکا و بومی ایالت مین می شناسند، ولی داستانهای مختلفی در مورد گذشته این گربه مطرح شده است. در برخی نوشته آمده است که چندین گربه خانگی ملکه فرانسه […]