بایگانی دسته‌ی: آشنایی با نژادهای گربه

آشنایی با نژادهای گربه از نظر خواستگاه و محل پیدایش، ویژگیهای ظاهری، فیزیکی و جسمی، طول عمر، ویژگیهای رفتاری، خطر برای کودکان، مشکلات نگهداری و نیازهای بهداشتی، نیازهای تغذیه ای و ملاحظات دیگر در مورد پرورش و نگهداری از گربه